Zásady cookies (EU)

 1. Úvod

Naše webové stránky majkraft.cz (dále jen „web“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsme zapojili. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o používání cookies na našem webu.

 1. Co jsou soubory cookies?

Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.

 1. Co jsou skripty?

Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení.

 1. Co je to webový maják?

Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na webu, který se používá ke sledování provozu na webu. Za tímto účelem jsou různá data o vás ukládána pomocí webových majáků.

 1. Cookies

5.1 Technické nebo funkční soubory cookies

Některé soubory cookies zajišťují, že určité části webu fungují správně a že vaše uživatelské preference zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace a například položky zůstanou v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

  1. Umístěné cookies
Název Expirace Funkce
WP_DATA_USER_1
cmplz_toggle_data_id_0 365 dnů
cmplzDashboardDefaultsSet 365 dnů
cmplz_toggle_data_id_1 365 dnů
cmplz_toggle_data_id_3 365 dnů
cmplz_toggle_data_id_2 365 dnů
cmplz_toggle_data_id_4 365 dnů
cmplzFormValues 365 dnů
cmplz_layout 365 dnů
wp-settings-1
wp-settings-time-1
wordpress_test_cookie
wordpress_logged_in_99501ef9ed4a564f57056f9a9c69b177
cmplz_policy_id 365 dnů
cmplz_statistics 365 dnů
 1. Souhlas

Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. Jakmile kliknete na „Uložit předvolby“, vyjadřujete svůj souhlas s používáním kategorií souborů cookies a doplňků popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto Zásadách cookies. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.

7.1 Správa nastavení souhlasu

Funkční Vždy aktivní

Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.

 1. Povolení/zakázání a odstranění cookies

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky.

 1. Vaše práva týkající se osobních údajů

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo na námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Řídíme se tím, pokud neexistují oprávněné důvody ke zpracování.

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Kontaktní údaje najdete ve spodní části těchto Zásad používání souborů cookies. Máte-li stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom se o tom dozvěděli, ale máte také právo podat stížnost kontrolnímu orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

 

        10. Zásady ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů (verze 16/12/2019-321136309) jsme sepsali, abychom vám v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 vysvětlili, jaké informace shromažďujeme, jak údaje používáme a jaké možnosti máte jako návštěvník těchto webových stránek.

Automatické ukládání dat

V dnešní době se při návštěvě webových stránek automaticky vytvářejí a ukládají určité informace, a to i na těchto webových stránkách.

Když navštívíte naše webové stránky, což právě děláte, náš webový server (počítač, na kterém jsou tyto webové stránky uloženy) automaticky ukládá údaje, jako jsou například.

 • adresu (URL) navštívené webové stránky.
 • prohlížeč a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • adresu (URL) dříve navštívené stránky (URL odkazu).
 • název hostitele a IP adresa zařízení, ze kterého se přistupuje.
 • datum a čas

v souborech (soubory protokolu webového serveru).

Soubory protokolu webového serveru se zpravidla ukládají po dobu čtrnácti dnů a poté se automaticky odstraní. Tyto údaje nepředáváme, ale nemůžeme vyloučit, že tyto údaje mohou být zobrazeny v případě protiprávního jednání.

Právním základem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO (zákonnost zpracování) je oprávněný zájem umožnit bezchybný provoz těchto webových stránek shromažďováním souborů protokolu webového serveru.Jak je to s ochranou mých údajů?

Takzvané „pokyny pro soubory cookie“ platí od roku 2009. V nich je uvedeno, že ukládání souborů cookie vyžaduje souhlas návštěvníka webových stránek (tj. vás). V rámci zemí EU však na tyto směrnice stále existují velmi rozdílné reakce. V Německu nebyla směrnice o souborech cookie implementována do vnitrostátního práva. Místo toho byla tato směrnice z velké části implementována do § 15 odst. 3 německého zákona o telemédiích (TMG).

Pokud se chcete o cookies dozvědět více a nebojíte se technické dokumentace, doporučujeme vám https://tools.ietf.org/html/rfc6265, žádost o komentáře od Internet Engineering Task Force (IETF) s názvem „HTTP State Management Mechanism“.

Práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Podle ustanovení DSGVO máte obecně nárok na následující práva:

Právo na opravu (článek 16 DSGVO)
Právo na výmaz („právo být zapomenut“) (článek 17 DSGVO)
Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
Právo na oznámení – povinnost podat oznámení v souvislosti s opravou nebo výmazem osobních údajů nebo omezením zpracování (článek 19 GDPR).
Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR)
Právo vznést námitku (článek 21 GDPR)
Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování (článek 22 GDPR).
Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo byla jinak porušena vaše práva na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na Spolkového zmocněnce pro ochranu osobních údajů a svobodu informací (BfDI).

Hodnocení chování návštěvníků

V následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů vás informujeme o tom, zda a jak vyhodnocujeme údaje z vaší návštěvy těchto webových stránek. Vyhodnocení shromážděných údajů je obecně anonymní a z vašeho chování na těchto webových stránkách nemůžeme vyvozovat žádné závěry o vaší osobě.

Více informací o tom, jak vznést námitku proti této analýze údajů o návštěvě, najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

    11. Google Adsence

Zásady ochrany osobních údajů služby Google AdSense

Na těchto webových stránkách používáme Google AdSense, reklamní program společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Služba Google AdSense nám umožňuje zobrazovat na těchto webových stránkách reklamy, které odpovídají našemu tématu. Tímto způsobem vám nabízíme inzeráty, které pro vás v ideálním případě představují skutečnou přidanou hodnotu. V rámci těchto zásad ochrany osobních údajů týkajících se služby Google AdSense vám vysvětlíme, proč na našich webových stránkách používáme službu Google AdSense, které vaše údaje jsou zpracovávány a ukládány a jak můžete tomuto ukládání údajů zabránit.

Právním základem pro používání služby Google AdSense je čl.6 odst.1 písm. f (zákonnost zpracování), protože existuje oprávněný zájem na provádění cílených reklamních opatření.

Co je Google AdSense?

Služba Google AdSense existuje od roku 2003 a je reklamním programem společnosti Google. Na rozdíl od služby Google Ads (dříve Google AdWords) nemůžete sami zadávat reklamy. Google AdSense zobrazuje reklamy na webových stránkách, jako je ta naše. Největší výhodou této reklamní služby ve srovnání s jinými je, že Google AdSense zobrazuje pouze reklamy, které odpovídají našemu obsahu. Google má vlastní algoritmus, který vypočítává, které reklamy se vám zobrazí. Samozřejmě vám chceme zobrazovat pouze reklamy, které vás zajímají a které vám nabízejí přidanou hodnotu. Společnost Google kontroluje, které reklamy jsou vhodné pro naše webové stránky a pro naše uživatele na základě vašich zájmů nebo vašeho uživatelského chování a na základě naší nabídky. Na tomto místě bychom rádi zmínili, že za výběr inzerátů neneseme odpovědnost. Nabízíme pouze reklamní prostor na našich webových stránkách. Výběr zobrazovaných reklam provádí společnost Google. Od srpna 2013 jsou reklamy přizpůsobeny také příslušnému uživatelskému rozhraní. To znamená, že bez ohledu na to, zda naše webové stránky navštívíte z chytrého telefonu, počítače nebo notebooku, se reklamy přizpůsobí vašemu koncovému zařízení.

Proč na našich webových stránkách používáme službu Google AdSense?

Provozování kvalitních webových stránek vyžaduje velké úsilí a odhodlání. V podstatě jsme s prací na našich webových stránkách nikdy neskončili. Vždy se snažíme naše stránky udržovat a co nejvíce aktualizovat. Samozřejmě chceme touto prací dosáhnout i ekonomického úspěchu. Proto jsme se rozhodli využít jako zdroj příjmů reklamu. Pro nás je však nejdůležitější, aby tyto reklamy nerušily vaši návštěvu našich webových stránek. Pomocí služby Google AdSense vám budou nabízeny pouze reklamy, které odpovídají našim tématům a vašim zájmům.

Podobně jako při indexování webových stránek Googlem zkoumá bot relevantní obsah a nabídky na našich webových stránkách. Poté jsou reklamy upraveny z hlediska obsahu a prezentovány na webových stránkách. Kromě překrývání obsahu reklamy a nabídky webových stránek podporuje AdSense také cílení na základě zájmů. To znamená, že společnost Google používá vaše údaje také k tomu, aby vám nabízela reklamu na míru. Tímto způsobem získáte reklamu, která vám v ideálním případě nabídne skutečnou přidanou hodnotu, a my máme větší šanci něco málo vydělat.

Jaká data Google AdSense ukládá?

Aby vám služba Google AdSense mohla zobrazovat reklamu na míru, používají se mimo jiné soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které ukládají určité informace do vašeho počítače.

V AdSense mají soubory cookie umožnit lepší reklamu. Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje. Je však třeba poznamenat, že společnost Google považuje údaje, jako jsou „pseudonymní ID souborů cookie“ (jméno nebo jiný identifikátor je nahrazen pseudonymem) nebo IP adresy, za údaje, které nejsou osobně identifikovatelné. Podle GDPR však mohou být tyto údaje považovány za osobní údaje. Služba Google AdSense odesílá soubor cookie do prohlížeče po každém zobrazení (to je vždy, když se zobrazí reklama), po každém kliknutí a po každé další aktivitě, která vede k volání na servery služby Google AdSense. Pokud prohlížeč soubor cookie přijme, bude v něm uložen.

Inzerenti třetích stran mohou v rámci služby AdSense ukládat a číst soubory cookie ve vašem prohlížeči nebo používat webové majáky k ukládání údajů, které získají prostřednictvím zobrazování reklamy na webových stránkách. Webové signály jsou malé grafické prvky, které umožňují zaznamenávání souborů protokolu a jejich analýzu. Tato analýza umožňuje statistickou analýzu pro online marketing.

Společnost Google může prostřednictvím těchto souborů cookie shromažďovat určité informace o vašem uživatelském chování na našich webových stránkách. To zahrnuje:

Informace o tom, jak s reklamou pracujete (kliknutí, zobrazení, pohyby myší).
Informace o tom, zda se reklama ve vašem prohlížeči již dříve objevila. Tyto údaje nám pomáhají vyhnout se tomu, abychom vám reklamu zobrazovali vícekrát.
Společnost Google přitom analyzuje a vyhodnocuje údaje o zobrazených reklamách a vaší IP adrese. Společnost Google používá tyto údaje především k měření účinnosti reklamy a ke zlepšení reklamní nabídky. Tyto údaje nejsou propojeny s žádnými osobními údaji, které o vás společnost Google může mít prostřednictvím jiných služeb Google.

V následujícím textu vás seznámíme se soubory cookie, které Google AdSense používá pro účely sledování. Zde odkazujeme na testovací web, na kterém je nainstalována pouze služba Google AdSense:

Název: uid
Doba platnosti: po 2 měsících
Použití: Soubor cookie je uložen pod doménou adform.net. Poskytuje jedinečně přiřazené, strojově generované ID uživatele a shromažďuje údaje o aktivitě na našich webových stránkách.
Beispielwert: 891269189321136309
Název: C
Doba platnosti: po 1 měsíci
Použití: Tento soubor cookie určuje, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookie. Soubor cookie je uložen pod doménou track.adform.net.
Příklad hodnoty: 1
Název: cid
Doba platnosti: po 2 měsících
Použití: Tento soubor cookie je uložen pod doménou track.adform.net, znamená ID klienta a slouží ke zlepšení reklamy pro vás. Návštěvníkům může zobrazovat relevantnější reklamy a pomáhá zlepšovat přehledy o výkonu kampaní.
Beispielwert: 8912691894970695056,0,0,0,0
Název: IDE
Doba platnosti: po 1 měsíci
Použití: Soubor cookie je uložen pod doménou doubkeklick.net. Slouží k registraci vašich akcí po zobrazení nebo kliknutí na reklamu. To nám umožňuje měřit, jak dobře je reklama přijímána našimi návštěvníky.
Příklad hodnoty: zOtj4TWxwbFDjaATZ2TzNaQmxrU321136309
Název: test_cookie
Doba platnosti: po 1 měsíci
Použití: Pomocí nástroje „test_cookie“ můžete zkontrolovat, zda váš prohlížeč vůbec podporuje soubory cookie. Soubor cookie je uložen pod doménou doubkeklick.net.
Příklad hodnoty: neuvedeno
Název: CT592996
Doba expirace: po jedné hodině
Použití: Uloženo pod doménou adform.net. Soubor cookie se nastaví, jakmile kliknete na reklamu. Podrobnější informace o používání tohoto souboru cookie se nám nepodařilo zjistit.
Příklad hodnoty: 733366
Poznámka: Tento seznam nemůže být vyčerpávající, protože podle zkušeností společnosti Google se výběr souborů cookie čas od času mění.

  12 . Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

Web: majkraft.cz
E-mail: rvx.redakce@gmail.com